Атанас Ваташки

Атанас Ваташки е магистър по теология, както и магистър по история, а към момента е и
докторант по „Християнска апологетика“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“.
Автор е в православния сайт „Задругата“.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word