Евелина Пенева

Евелина Пенева е родена и израсла в Кюстендил, където и живее. През 1995 година завършва Езикова гимназия „Д‑р Петър Берон“, Кюстендил с първи език френски език и втори английски. През 2001 година се дипломира като бакалавър по специалност „приложна лингвистика“ с квалификация „преводач по френски и английски“, НБУ. През 2010 година завършва в НБУ обучението си за магистърска степен по специалност „писмен превод“ с квалификация „филолог-преводач с два чужди езика“. За получаване на магистърската степен защитава теза „Осветляване“ на текста при превод на автобиографичен текст „Париж-Атина“ на Василис Алексакис“.

Превежда художествена литература от английски и френски.  

Историите в „И небето се отвори“ са разказани с напевния говор и богатата образност и светоглед на хората, които са се родили и израснали в Кюстендилско или по волята на съдбата са намерили дом в тези земи от поречието на Струма в периода от началото на миналия век до началото на настоящия.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word