Христо Христов
Христо Христов

Христо Христов е доктор по съвременна философия. Неговите научни интереси са свързани с етиката, политическата теория и различни концепции за социално-икономическите кризи в съвременните общества. Основни негови изследвания са „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс” (дисертация), „Исая Бърлин, или пътят на отворените врати. Есе върху Две понятия за свободата”, „Назад към една метафизика на бъдещето”, „Относно генеалогията на етическия дискурс на модерността” и др.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word