Балканите през погледа на един френски рицар от началото на ХІІІ век

Балканите през погледа на един френски рицар от началото на ХІІІ век

ISBN: 978-954-775-986-2
Продуктът не е наличен.

Бележки върху хрониката на Робер дьо Клари

“Поредната книга на Н. А. Марков Балканите през погледа на един френски рицар от началото на ХІІІ век е още една илюстрация за предизвикателството на изследователите на средновековната история и “хрониките” от този период, които включват в своята тема “свещените войни” на Изток. Характерните черти в творческите дирения на Н. А. Марков съпътстват научните му търсения в един доста, на пръв поглед, широк проблемен и хронологичен диапазон в областта на интердисциплинни по своята същност клонове на научното познание, тясно свързани с археологията, извороведските и историографските аспекти. Тъкмо в това направление достойно място заема и настоящата му книга, която запълва нова страница в изследванията, посветени на ІV кръстоносен поход. …
… Книгата на Н. А. Марков Балканите през погледа на един френски рицар от началото на ХІІІ век е предназначена за широк кръг читатели. По-тесните специалисти – медиевисти, византолози, културолози и други вероятно ще открият в нея и отделни моменти, които да позволяват по-различна интерпретация. Това обаче не намалява научната Ј стойност. Като цяло това изследване е навярно първото проучване в областта, опит да бъдат разглеждани всички аспекти в хрониката на Робер дьо Клари.”

Проф. дин Казимир Попконстантинов

 

Жанр История / Археология, География / Пътеводители
Размер 17 x 24 cm
Страници 200 страници
Подвързия Мека подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word