Демографско развитие на българските земи през Възраждането

Демографско развитие на българските земи през Възраждането

ISBN: 978-954-400-685-3
Продуктът не е наличен.

Основна цел на труда е създаването на цялостна представа за демографското развитие на населението, обитаващо българските земи.
В географски аспект изследването обема само една част от териториалната определеност на понятието български земи през ХVІІІ – ХІХ в., тази, която е заключена в границите на съвременна България.
В хронологично отношение трудът обхваща периода ХVІІІ – ХІХ в. (до 1878 г.) – епохата на Българското възраждане.
Изследването има междудисциплинарен характер, включвайки в себе си въпроси разкриващи взаимодействието на историята с демографията, статистиката, географията, етнографията и пр. науки и е предназначено за широк кръг специалности – историци, статистици, социолози, географи, етнолози и пр.

Жанр История / Археология, Социология / Политология
Размер 17 x 24 cm
Страници 488 страници
Подвързия Твърда подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word