Demographic Development of the Bulgarian Lands during the Renaissance

Demographic Development of the Bulgarian Lands during the Renaissance

ISBN: 978-954-400-685-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Основна цел на труда е създаването на цялостна представа за демографското развитие на населението, обитаващо българските земи.
В географски аспект изследването обема само една част от териториалната определеност на понятието български земи през ХVІІІ – ХІХ в., тази, която е заключена в границите на съвременна България.
В хронологично отношение трудът обхваща периода ХVІІІ – ХІХ в. (до 1878 г.) – епохата на Българското възраждане.
Изследването има междудисциплинарен характер, включвайки в себе си въпроси разкриващи взаимодействието на историята с демографията, статистиката, географията, етнографията и пр. науки и е предназначено за широк кръг специалности – историци, статистици, социолози, географи, етнолози и пр.

Genre History / Archaeology, Sociology / Politology
Size 17 x 24 cm
Pages 488 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word