Totalitarian Twins

Totalitarian Twins

ISBN: 978-954-400-794-2
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

„Фашизмът” 30 години по-късно

В новото издание на „Фашизмът” – книга, която разтърси общественото мнение в България, д-р Желю Желев доразвива идеите си. В него той разглежда генезиса, общото и различното между „тоталитарните близнаци” – комунизма и фашизма.
Безпощадният сравнителен анализ на изключителния учен и политик доказва:
– Комунизмът и фашизмът са едноутробни, но разнояйчни близнаци. Те тръгват от различни и даже противоположни идеи и идеологии: комунизмът – от крайно леви, фашизмът – от крайно десни. Когато завладеят държавната власт и се изградят като политически режими обаче, започват да си приличат.
– Комунизмът е по-пълният, по-завършеният и по-съвършеният тоталитарен режим, тъй като, за разлика от фашизма, разпростира властта си и върху икономическата база на обществото. Затова комунизмът е с по-дълъг живот и съответно избива много повече хора, отколкото фашизма.

 

Genre History / Archaeology, Philosophy / Theology, Sociology / Politology
Size 17 x 24 cm
Pages 392 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word