The Theology of Archimandrite Sofronii (Sakharov)

The Theology of Archimandrite Sofronii (Sakharov)

ISBN: 978-954-400-345-6
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

В изследването си авторът разглежда аскетическата рефлексия на архим Софроний (Сахаров) върху монашеската киновия. Да се представи систематично творчеството на вдъхновени подвижници като архим Софроний е трудно, но Николай Николов е постигнал това в духа на православната мистическа традиция, осмисляйки киновията като антропологичен и еклисиологичен образ на Триединният Бог.

Ас. о. Павел Събев
Genre Philosophy / Theology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 112 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word