The Albanian Question in the Balkans (1945-1981)

The Albanian Question in the Balkans (1945-1981)

ISBN: 954-775-480-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

В монографията предмет на изследване и анализ е научно значимият и политически актуален проблем за положението и статута на албанското малцинство в югославската федерация в периода от 1945 до 1981 г. Албанският въпрос има два аспекта: вътрешнополитически – като съставна част от малцинствената политика на югославската комунистическа партия/съюзът на югославските комунисти и устройството на югославската федерация, и външнополитически – като фактор, влияещ върху югославско-албанските отношения.
Монографията „Албанският въпрос на Балканите (1945–1981)“ е разработена на основата на богата изворова база и разностранна литература.

Genre History / Archaeology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 364 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word