Ново
Познанието в езика на българите

Познанието в езика на българите

ISBN: 954-775-382-7
Цена за Вас:

Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността

 

Съществителните имена са представени от всички възможни при сегашното развитие на езикознанието гледни точки и работата е толкова богата по съдържание, че би могла с пълно основание да бъде наречена енциклопедия на българските съществителни имена.
Руселина Ницолова

Това е най-солидното досега изследване на съществителното име в съвременния български език със съществени приноси в теорията на граматичните
категории, в когнитивната теория на категоризацията и в теорията на концептуалния анализ.
Иван Куцаров

Трудът е фундаментално изследване на концептуалната категоризация на
предметността. Авторът представя този проблем в нова, добре обмислена,
модерна и полемична теоретична рамка. Книгата е важно събитие в нашата професионална общност.
Майя Пенчева

Пред читателя се разкрива една сложна универсална картина на номиналната система в съвременния български език въз основа на оригинална теоретично-методологическа концепция. Със сигурност може да се каже, че всяка нова граматика, всеки нов учебник или речник на българския език би бил немислим без задълбоченото познаване на тази книга.
Хилмар Валтер (Германия)

Това голямо и комплексно изследване представлява един от първите опити за изследване от когнитивна гледна точка на начина, по който българите
категоризират обективната реалност. Като цяло това определено е работа,
която трябва да се има предвид от всеки, който се интересува от теоретичните и
описателните инструменти на когнитивната лингвистика.
Паола Бокале (Италия)

За изследването, което предлага първи опит в анализа на национално специфичното при езиковата категоризация на света, като се основава на модерните похвати на когнитивната лингвистика и прототипната семантика, може да се каже, че има своите аналози сред най-добрите и ползотворни за бъдещето
постижения на лингвистиката.
Стефан Гърдев

Жанр Литературознание / Езикознание
Размер 17 x 24 cm
Страници 436 страници
Подвързия Мека подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word