Проблеми на българската езикова политика

Проблеми на българската езикова политика

ISBN: 978-954-577-450-8
Продуктът не е наличен.

УИ “Епископ Константин Преславски”

Отговорен редактор: доц. д-р Кина Атанасова Вачкова
Научен рецензент: проф. д-р Венче Спасова Попова

В сборника са включени осем студии, допринасящи за изясняването на неизследвани или слабо проучени факти, явления и процеси, свързани с българската езикова политика в диахронен и в синхронен аспект: потърсена е взаимовръзката със социалната структура на българското възрожденско общество, с българската езикова ситуация в различни исторически периоди и средища, с методите на кодификация и нормализация на българския книжовен език, със синхронизацията или противоборството с чужди езикови политики, с процесите на интернационализация и глобализация в обществото и в езика.

Жанр Литературознание / Езикознание, История / Археология
Размер 14,5 х 20 cm
Страници 328 страници
Подвързия Мека подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word