Римски пътища в България

Римски пътища в България

ISBN: 978-954-400-167-4
Продуктът не е наличен.

Книгата представлява обобщен анализ на проблемите, свързани с развитието на римското пътно строителство в днешните български граници, което е съществен момент от развитието на общобалканската римска пътна система. Изследователската работа на автора обхваща един продължителен период от време, през който той лично е осъществил проучвания на редица римски пътища на територията на Република България. Дългогодишната му системна изследователска дейност по проблемите на римската пътна система в Европа и на Балканите дава възможност в книгата да се представят редица важни страни на римското и ранновизантийското пътно строителство.
Направена е класификация на римските пътища, трасирани през балканските провинции и са обособени шест етапа в развитието на общобалканската римска пътна система. Разгледани са основните елементи на римското пътно строителство (трасиране на пътища, изграждане на инженерни и охранителни съоръжения, строителство на различни видове пътни станции).
На базата на предложената класификация за римските пътища по-подробно са разгледани тези от тях, които са били от съществено значение за развитието на обществено-икономическите и културните процеси в балканските римски провинции.

Жанр История / Археология
Размер 21 x 29 cm
Страници 344 страници
Подвързия Твърда подвързия
Език Български и Английски
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word