Сборник в чест на професор Велизар Велков

Сборник в чест на професор Велизар Велков

ISBN: 978-954-400-005-9
Продуктът не е наличен.

Петър Делев. ПРОФЕСОР ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ (18 май 1928 – 21 април 1993)

Васил Николов. КОЛЕКТИВНА НАХОДКА ОТ КЪСНОНЕОЛИТНИ СЪРПОВЕ В ТЕЛ ПРОВАДИЯ-СОЛНИЦАТА

Elka Anastassova. Geometric Microliths from the Lyubimets Late Neolithic Pit Sanctuary

Петър Балабанов. МИРКИН И ДРУГИТЕ ЕДОНСКИ ПОЛИСИ

Светлана Янакиева. ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ХИДРОНИМИ Aρτησκόϛ и Ἀρτάκηϛ

Тошо Спиридонов. СВЕТИЛИЩЕТО НА ДИОНИС В ДРЕВНА ТРАКИЯ

Венелин Бараков. ТРАКИЙСКИ СВЕТИЛИЩА В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРЕДБАЛКАН

Димитър Попов. ТРАКИЙСКИЯТ КОННИК. ЦАРЯТ-ЖРЕЦ / ЦАРЯТ-БОГ

Добриела Котова. СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА РОДСТВОТО ПРИ ТРАКИТЕ: ЗНАЧЕНИЕТО НА РОДНИНИТЕ НА СЪПРУГАТА И МАЙКАТА

Костадин Рабаджиев. КЪМ ТЕМАТА ЗА „ТРАКИЙСКОТО ИЗКУСТВО“

Тотко Стоянов. РИТОНЪТ ОТ ПРАГА

Живко Жеков. РОЛЯТА НА КОННИЦАТА ВЪВ ВОЕННОТО ДЕЛО В ЕЛАДА ПРЕЗ V В. ПР. ХР.

Даниела Катинчарова. БРОНЗОВА ДРЪЖКА С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СИРЕНА ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК

Живко Узунов. КЕРАМИЧЕН КОМПЛЕКС ОТ МОГИЛА 2 ОТ НЕКРОПОЛА ПРИ С. ИСПЕРИХОВО, ПАЗАРДЖИШКО

Анелия Божкова. КЪСНОАРХАИЧЕН КЕРАМИЧЕН ФРАГМЕНТ ОТ НЕСЕБЪР (ИЛИ ОЩЕ ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА МЕСАМБРИЯ)

Ivan Karayotov. THE MESAMBRIAN PANTHEON According to Numismatic and Epigraphic Data

Люба Огненова-Маринова. МРАМОРЕН КОЛОС НА АПОЛОН КИТАРЕД В МЕСАМБРИЯ ПОНТИЙСКА

Петя Кияшкина. Новооткрит посветителен надпис от Несебър

Стоянка Димова. нОВИ ЕЛИНИСТИЧЕСКИ ГРОБНИ НАХОДКИ В НЕКРОПОЛА НА аНТИЧНА МЕСАМБРИЯ

Веселка Кацарова, Даниела Стоянова. НАДГРОБНА МОГИЛА № 6000010 ПО АКБ НА Н. КОЛОКИТА, ГР. СОЗОПОЛ

Калина Петкова. ТИПОЛОГИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ТЕРАКОТЕНИТЕ ФИГУРКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЕРОС

Alexander Minchev. ANCIENT STONE DEVICES FOR TRAINING AND CONDITIONING OF ATHLETES FROM ODESSOS

Maria Čičikova. Colour IN THE STONE DECORATION OF THE TOMB WITH KARYATIDS NEAR SVEŠTARI

Методи Манов. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НЯКОИ СКИТСКИ ЦАРЕ В ДОБРУДЖА И НЯКОИ ОТ ВЛАДЕТЕЛИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ЕЛИНИСТИЧЕСКИ МОНАРХИИ (Според епиграфски и нумизматични данни)

Диляна Ботева. ДЪЛГ КЪМ ЕДИН ПЪРВОПРОХОДЕЦ

Peter Delev. ONCE MORE ON THE THRACIAN STRATEGIES OF CLAUDIUS PTOLEMY

Rumen Ivanov. THE MILITARY CONTINGENT IN MOESIA AND THRACE (PRESENT-DAY BULGARIA)

Златозара Гочева. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЛИГИОЗНИЯ И АДМИНИСТРАТИВ­НИЯ ЖИВОТ НА ЗАПАДНОПОНТИЙСКИЯ КОЙНОН

Христо Прешленов. СОЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ В IMPERIUM ROMANUM: HONOR И MUNUS PUBLICUM В ГРАДОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Светла Петрова. ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДОРИЙСКИЯ РЕД В ТРАКИЯ

Здравко Димитров. ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА КАМЕНОДЕЛСТВОТО И КАМЕНОДОБИВА В ГОРНА И ДОЛНА МИЗИЯ ПРЕЗ РАННОРИМСКАТА ЕПОХА (І – ІІ В. СЛ. ХР.)

Mario Ivanov. ATTIC INFLUENCES UPON THASOS GRAVE RELIEFS OF THE ROMAN PERIOD

Мария Камишева. ФИГУРАЛНА ГЛИНЕНА ЛАМПА ОТ НАЧАЛОТО НА II В.

Елена Пенчева. КЕРАМИЧЕН СЪД ОТ РИМСКАТА ЕПОХА

Василка Герасимова. ДВА ЛАТИНСКИ НАДПИСА ОТ С. ВЕТРЕН, СИЛИСТРЕНСКО

Владимир Пенчев. ДВА РИМСКИ БРОНЗОВИ МЕДАЛЬОНА ОТ ФОНДА НА НИМ – СОФИЯ

Pavlina Vladkova. ABOUT THE ROMAN STANDARDS AND STANDARD BEARERS (ACCORDING TO DATA FROM THE PROVINCE MOESIA INFERIOR)

Надежда Кирова. ЕДНА СТАТУЕТКА НА ФОРТУНА ОТ НОВЕ

Камен Димитров. МОНЕТНА ЦИРКУЛАЦИЯ В НОВЕ (МИЗИЯ ІІ) ПРЕЗ 378-612 Г. СТАТИСТИКА И ИСТОРИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Даниела Агре. ГРОБНИЦА ОТ КЪСНАТА РИМСКА ЕПОХА КРАЙ МАЛКО ТЪРНОВО

Христо Попов. АНТИЧНА РУДАРСКА НАХОДКА ОТ РАЙОНА НА ВРЪХ МЕЧКОВЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Сергей Торбатов. ГРАДИЩЕТО ОСТРИЯ ВРЪХ КРАЙ ОВЧЕПОЛЦИ, ПАЗАРДЖИШКО

Венцислав Динчев. НОВИТЕ КЪСНОРИМСКИ ЦЕНТРОВЕ НА SCYTHIA И MOESIA SECUNDA

Алена Тенчова. КОЛЕКТИВНИ МОНЕТНИ НАХОДКИ ОТ IV ВЕК СЛ. ХР. В ЗЕМИТЕ НА ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ПОГРЕБАЛНАТА ПРАКТИКА

Дочка Владимирова – Аладжова. ПАРИЧНИЯТ НОМИНАЛ СЕМИС ПРЕЗ V ВЕК

Светослава Филипова. ДИСКОВИДНА ТЕЖЕСТ ОТ ПАУТАЛИЯ

Иван Войков. ХРИСТИЯНСКИ ПЕЧАТ ОТ АБРИТУС

Боян Думанов. НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА РИМСКАТА И ГОТСКАта ИДЕНТИЧНОСТ ПРЕЗ 6 В. Преглед на съвременните източници

Alexander Panayotov. THE FIRST JEWISH COMMUNITIES IN THE BALKANS AND THE AEGEAN

Павел Георгиев. ТУТХОН – КАМПУСЪТ – “ГРАД” НА РЕКА АХЕЛОЙ

Коста Хаджиев. НАДПИСЪТ НА МАРИЯ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД ЧЕРВЕН

Виолета Нешева. МЕЛНИШКИЯТ МАНАСТИР “СВ. БОГОРОДИЦА СПИЛЕОТИСА” (“СВ. ЗОНА”) В НОВИ ДОКУМЕНТИ

Катерина Венедикова. ЗА ЗВАНИЕТО “БАША, БАШЕ, БЕШЕ”

Жанр История / Археология
Размер 21 x 29 cm
Страници 560 страници
Подвързия Твърда подвързия
Език Български и Английски
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word