Studying Humor Seriously

Studying Humor Seriously

ISBN: 978-954-400-466-8
Цена :
Отстъпка от сайта:
Цена за Вас:

В учебника се разглежда хуморът във вица - форма, считана от много изследователи за основна при анализа на вербално изразения хумор.

Вицът се състои от две части: изграждаща част и поанта. В поантата се въвежда неочаквана интерпретация, която противоречи, но едновременно с това е и съвместима с интерпретацията на изграждащата част. В поантата се използват различни техники, които допринасят за хумора. От цялостния текст на вица често се извежда имплицитно послание, което е всеобща или социалнозначима истина. Социалният контекст, необходим при интерпретацията на повечето вицове, също се дискутира в изданието.

Учебникът предлага алтернативни отговори на въпроса: “Защо е смешен вицът?”. Всяка глава, с изключение на първата, завършва с практическа част, включваща: теми за дискусия, анализ на семантична, синтактична и прагматична нееднозначност; разпознаване на техники на хумора в поантата; прилагане на различни теоретични модели при анализа на хумора; обсъждане на расови, социални, полови и професионални стереотипи, които са в основата на повечето вицове. Не на последно място, учебникът цели изграждане на умения при разказването, възприемането и оценката на вица.


Дафина Генова
Жанр Литературознание / Езикознание
Размер 17 x 24 cm
Страници 348 страници
Подвързия Мека подвързия
Език Английски
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word