New
Католически църкви и некрополи в българските земи през XV–XVII век

Католически църкви и некрополи в българските земи през XV–XVII век

ISBN: 978-619-00-1306-8
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

За първи път в българската научна литература, обект на изследване в настоящата монография са проблемите за католическото църковно строителство, архитектура, гробните съоръжения и погребални практики на католиците в българските земи през периода XV – XVII век.  За целите на проучването са използвани домашни и чуждестранни документи от епохата и резултатите от археологически проучвания. Разгледани са условията и факторите, които дават отражение върху мащабите и особеностите на католическото храмово строителство и архитектура. Установено е, че те са пряко зависими от историческите и социално-икономически условия, както и от всички аспекти на политиката на османската власт към Католическата църква. Разгледани са спецификите по отношение на статута, степента на развитие на обществено-социалния и културен живот на трите компактни групи население, които изповядват католицизма – дубровнишките колонисти, старите католически общности в северозападните български земи и павликяните. Значителна част от изследването е посветена на католическите църковни постройки от епохата, за които има информация и са представени различните форми на култово строителство. Архитектурната композиция и решенията на интериора са разгледани на фона на ритуално-обредните и служебни изисквания на Католическата църква. Въз основа на сведенията в писмените източници от епохата и резултатите от археологическите проучвания са изяснени редица въпроси свързани с топографията на некрополите, надгробните паметници, гробните съоръжения и ритуали. Книгата е предназначена както за специалисти, така и за максимално широк кръг от читатели, които имат отношение към културното ни наследство.

Genre History / Archaeology
Size 17 x 24 cm
Pages 224 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word