Acupressure

Acupressure

ISBN: 954-775-435-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

В книгата се разглеждат въпросите за оказване на долекарска помощ по метода на точковия масаж и основните правила за неговото провеждане. В изложението е залегнал симптомо-синдромният принцип. Древноизточната медицина, откъдето води началото си този метод, разглежда симптомите като природни феномени и ги лекува, без да ги организира в нозологични форми (единици). Нещо повече, в древноизточната медицина въобще не може да се говори за диагностика на болестите в смисъла, който влагаме днес. В древността по-скоро намира място констатирането на болестното състояние.След като придобиете известен опит, вие лесно ще намирате съответните точки и правилно ще им въздействувате. Своевременно и умело проведеният масаж ще ви помогне да запазите здравето или облекчите болестта си, но той не изключва и не заменя помощта на лекаря.

Genre Health
Size 14,5 х 20 cm
Pages 160 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word