Bulgarian Transitions 1939 – 2002

Bulgarian Transitions 1939 – 2002

ISBN: 954-9536-63-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книгата “Българските преходи 1939­ – 2002” е опит да се представи съвре­мен­ната история на България през призмата на дълбоките социално-икономически, политически и културни промени, наложени на България и на цяла Източна Европа от очерталото се в годините на Втората световна война и разразило се след нея противоборство между глобалните идеологии, между Изтока и Запада, между социализма от съветски тип и либералната демокрация, между геополитическите стратегии на САЩ и на СССР, между националните държави и глобализацията. Тези световни тенденции налагат на България да извърви дълъг и мъчителен път първо от традиционно източноевропейско общество към модернизация от съветски тип, а после и не по-малко мъчителна трансформация към общество от западно­ев­ро­пейски тип с политически плурализъм и пазарна икономика, и то в условията на глобализация. Първият следвоенен преход е завършен, неговата човешка цена и социално-икономически последици вече могат да получат историческа оценка, докато вторият преход още продължава. Незавър­ши­лите преобра­зования затрудняват оценката, още повече, че и ние, съвре­мен­ни­ците, сме в плен на незатихналите политически страсти. Но историческата наука може да дава оценки и на извършващото се в момента, при условие, че се основава на достъпните документи и на очерталите се тенденции, и, разбира се, като си служи с исторически анализ.

 

Genre History / Archaeology
Size 17 x 24 cm
Pages 512 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word