Slavic Orthodox Civilization. 2.

Slavic Orthodox Civilization. 2.

ISBN: 978 – 954 – 775 – 747–8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Вторият том от поредицата "Славянската православна цивилизация" е посветен на атрибуцията на Номоканон от ХІV титула (с тълкования).
Реалии от двоеверието у българите след покръстването и следите от глаголически протограф в текста, както и формирането на състава на паметника доказват, че той е от времето на цар Симеон и е дело на двама канонисти във Велики Преслав, поради което е наречен Преславски номоканон.
Преславският номоканон е Номоканонът на Българската църква в Охрид и е допълван от нейните архиепископи през ХІ-ХІІ в., а през XІІІ в. става достояние на всички славянски православни Църкви.
Две от приложените четири малки студии са свързани със законотворчеството на цар Симеон в Закон за Църквата и в Послание до български патриарх.
След Преславския номоканон у дома си се "завръща" и Неделникът на българските патриарси и архиепископи чрез предстоящия трети том на поредицата "Славянската православна цивилизация".

Genre History / Archaeology, Documentaries, Culturology
Size 21 x 29 cm
Pages 296 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word