Sick Doychin in the Serbian and the Bulgarian Folklore

Sick Doychin in the Serbian and the Bulgarian Folklore

ISBN: 978-954-400-471-2
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 Компаративно изследване на фолклора на славянските народи

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи (Хр. Бонджолов)

Миливоје Р. Јовановић
Болани Дојчин – историјска метафора

Општи поглед
1. Историјски и легендарни лик Боланог Дојчина
2. Дојчин и Арапин – митско-историјска антитеза
3. Утицај српске епске песме о Боланом Дојчину на епику неких етничких заједница у Србији
4. Мотив Боланог Дојчина у поезији савремених српских песника
Закључно разматрање
Прилози
Литература

Тодор Моллов
Песента за Болен Дойчин в българския фолклор

Въведение
Първа част. Българските варианти на „Болен Дойчин“ – актуално състояние и проблеми на интерпретацията (1. История на
събирането; 2. География на вариантите; 3. Инвариантна структура на мотива.)
Втора част. Дойчин (Болен Дойчин) като особен „текст“ на българския фолклор (1. Мартенската нова година по хода на Луната; 2. Булин глас от гроба; 3. Болен/ранен Дойчин и сестра му; 4. Мома иска Дойчин най-хубав; 5. Болен лежи Катил Гьорги.)
Вместо заключение
Приложения (1. Хронологията на публикуваните записи; 2. География на всички известни записи; 3. Инвариантна структура на вариантите)
Библиография

Миливое Р. Йованович. Болен Дойчин-историческа метафора (Резюме)
Тодор Молов. Песма о Болном Дојчину у бугарском фолклору (Сажетак)

Genre Theory of literature / Linguistics, Culturology
Size 17 x 24 cm
Pages 288 pages
Cover hard cover
Language
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word