The Tuesday is Green

The Tuesday is Green

ISBN: 978-954-400-604-4
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Това е книга с неголям обем и особена композиция. Пет разказа са разположени по нейното протежение, като всеки от тях „води“ група стихотворения, оформяйки ги в своеобразни цикли. Така книгата се оказва едноврмененно стихосбирка и сборник с разкази, но някак си органически преплетени.

Макар Живка Иванова да е изкушен преводач на английски (понякога и руски) художествени текстове, макар на много места да откриваме известно влияние – най-вече в словореда и англо-саксонския вкус към емпирико-ситуационното – бих казал, че тя си остава здраво вписана в националната (или изобщо славянската) хуманистична парадигма.
Всичко, казано дотук, се отнася с пълна сила и за поезията, и за прозата на Живка Иванова. Но ако в стиховете є се срещаме
с един завършен поет, творящ в една синкретична стилистика, в която изобразително, словесно и мисловно се взаимопреливат, за да родят запомнящи се, размислящи или просто красиви текстове като „Четиридесет“, „Св. Николай Чудотворец“, „Сън“, „Гладно утро“, „Момичето и спомените“, „Есента се подсмихна“, то в разказите й има намек за огромен потенциал, който сериозно ме заинтригува. В тези разкази има динамика, има страст, има култура на писането, има живот.

КРЪСТЬО РАЛЕНКОВ

Genre Fiction, Poetry
Size 14,5 х 20 cm
Pages 80 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word