Aspektualnost and Quantity

Aspektualnost and Quantity

ISBN: 954-775-208-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Обект на изследване в книгата е съвкупността от езикови средства за изразяване на вербално количество. Представени са убедителни аргументи за наличието на генетическа, типологическа и формална несходност на системите за квантификация при имената и глаголите, поради което се отхвърля популярната концепция за хиперкатегориален характер на количествеността. Представен е нов модел на видовите отношения в събременния български език. Видът се интерпретира като тричленна категория, формирала се в резултат на сложни взаимодействия между частните функционално-семантични полета в сферата на аспектуалонстта.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 308 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word