Figures of the Otherworld in the Bulgarian Literature of the 20th Century

Figures of the Otherworld in the Bulgarian Literature of the 20th Century

ISBN: 978-954-400-652-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

СЪДЪРЖАНИЕ


Наместо предговор
Изкушенията на Димо Кьорчев по отвъдността
Гората като метафизичен топос у Дебелянов
Удавниците на Разцветников
Йовковият Серафим
Умирането като живеене у Александър Вутимски
Литературата и нейният историософски потенциал
Сагата за дома на Глаушеви като историософия
Историческият утопизъм. Емилиян Станев
Баладата за разделното време
Два етюда върху историческата проза на Анчо Калоянов
Див огън
Девети

Релативизмът в „Корените“ на Васил Попов
Водопойка на живи и на мъртви
Спазми и отечества в поезията на Иван Динков
Провинциите на мъдреца у Борис Христов
Бездомната покъщнина като съдба
Огледалата на виното
Провинциите на мъдреца
Другата реалност в романите на Теодора Димова
Постмодерното изместване на реалността (Трима от Третата четворка)
Георги Господинов
Бойко Пенчев
Пламен Дойнов

Наместо заключение

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 13 х 20 cm
Pages 232 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word