Publicism and National Life

Publicism and National Life

ISBN: 978-954-400-522–1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Портрети, етюди, антологични творби

Голямата публицистика е не само ярко свидетелство за епохата, но чрез нея се открояват силни личности. Това се потвърждава от делото на представените в тази книга имена. Въпреки известността, много биографични факти и черти на характерите са останали непознати или са премълчавани. Възможно ли е Л. Каравелов да е „цензурирал“ Левски? Хр. Ботев изоставя родния дом и семейство, за да следва избрания път. Как неистовият З. Стоянов заклеймява свои и чужди? Първият наш вестникар Ив. Богоров и сега смайва с прозренията си в националния бит и душевност. Създателят на в. „Зора“ Д. Крапчев възхвалява хитлеризма, но остава истински родолюбец. Ил. Бешков с острата си мисъл отхвърля комунистическия догматизъм.
Книгата на Стефан Коларов по оригинален начин представя драматичните съдби и творчеството на някои от първомайсторите на журналистическото слово, запознава ни отблизо с техния пламенен дух и време.

Genre Theory of literature / Linguistics, Publicism, Culturology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 344 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word