Yavorov and Lora. The Mystery of One Death

Yavorov and Lora. The Mystery of One Death

ISBN: 978-954-400-067-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книга първа. Револвер и любов

Два изстрела през нощта срещу Андреевден на 30.ХІ.1913 г. в къщата на ул. „Г. С. Раковски“ № 126 в столицата прекъсват един човешки живот и предвещават края на друг. Злощастна игра на съдбата или пъклен замисъл?

„Изпаднала в силна нервна криза, Лора Каравелова се самоубива. Потресен, Яворов пожелава да я последва.“

„Поетът не се е разделял със своето оръжие. Как неговата съпруга е успяла да го вземе?“


„С насочено дуло срещу неверния съпруг обезумялата от гордост жена търси напразно изход... В острия спор спусъкът е натиснат.“


„Разкъсаната рокля на Лора показва, че между двамата е имало борба. Кой е държал револвера?“


Документално-публицистичният роман „Яво­ров и Лора. Мистерията на една гибел“ от Стефан Коларов открехва неочаквани под­роб­ности от истината за кървавата трагедия.

Genre Theory of literature / Linguistics, Fiction, Documentaries, Publicism
Size 15 х 22 сm
Pages 418 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word