Gospel in the Bulgarian Modernist Literature

Gospel in the Bulgarian Modernist Literature

ISBN: 954-775-465-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Християнската религия не се състои единствено от теоретични догми, а представлява също мистични истини и настроения, които се “овеществяват” в определена образност. Предлаганото литературоведско изследване прави опит да очертае начините, по които се усвоява Евангелската образност и мотиви в епохата на българския модернизъм.

Съдържание

Увод

Проблемът за религиозността в творбите на българските писатели от началото на хх век
Б. Пенев, К. Гълъбов, Ат. Далчев, Сп. Казанджиев, Г. Константинов, Н. Кънев, Ат. Величков, Б. Йоцов, арх. Евтимий

Саломе
Емануил Попдимитров (“Саломея”), Николай Райнов (“Саломе. Танцувачка сирийска”), Иван Грозев (“Саломея”), Христо Казанджиев

Скитникът евреин (Ахасфер)
Николай Лилиев (“Ахасфер”), Николай Райнов (“Вечен скитник”), Иван Грозев (“Съдний ден”)

Притчи:
За блудния син
Христо Казанджиев (“Блудния син”), Емануил Попдимитров (“Бащата на блудния син”), Антон Страшимиров (“Ревека”), Николай Лилиев (“Родина”), Теодор Траянов (“Балада за неблагословения син”), Йордан Стратиев

За Сеяча
Йордан Йовков (“Жетварят”), Николай Райнов (“Кандило”)

Иисус Христос. Евангелските герои (Мария Магдалина, влъхвите, Варава)

Атанас Далчев (“Мистическа вечер”), Иван Грозев (“Разпятие”), Стефан Савов (“Към Голгота”)

Юда
Борис Борозанов (“За тридесет сребърника...”), Христо Казанджиев “Иуда”, Людмил Стоянов (“Юда”), Николай Райнов (“Иисус на планината”)

Есхатология
Емануил Попдимитров (“След възкресението”), Людмил Стоянов (“Бич Божий”), Иван Грозев (“Съдний ден”)

Мотивът “Дух-Душа-Тяло”
Атанас Далчев (“Метафизически сонет”), Мария Матеева, Николай Райнов (“Сиромах Лазар”), Емануил Попдимитров (“Преображение”)

Образът “Иисус Христос и войната”
Николай Лилиев, Йордан Ковачев, Петко Топалов, Иван Вазов, Кирил Христов, Стилиян Чилингиров, Стамен Панчев, Димитър Бабев (“Молитва пред боя”)

Молитвата
Любомир Бобевски (“Молитвени песни”), Димчо Дебелянов (“Молитва”) Елисавета Багряна (“Рождество над родината”), Атанас Далчев (“Молитва”)

Литература

Genre Theory of literature / Linguistics, Philosophy / Theology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 328 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word