Bulgarian Language and Literature. Knowledge about the External Assessment and Examination after 7. Class

Bulgarian Language and Literature. Knowledge about the External Assessment and Examination after 7. Class

ISBN: 978-954-400-156-8
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

ТЕМАТИЧНА ПОРЕДИЦА "ЗА ДА УСПЕЕШ!"

Помагалото предлага най-важните знания по предметите български език и литература в основния курс на българското училище (5. – 7. клас). То представя по интересен и достъпен начин – в таблици – българската граматика и литературните понятия, които задължително трябва да бъдат овладени в училище.
Таблиците с дефиниции, класификации и примери са ясни, опростени и позволяват и на деца, и на учители, и на родители да учат бързо и лесно, да правят справки, да се подготвят за изпити, да проверяват наученото, да преговарят, да припомнят забравеното…
Систематичното обобщение на материал, изучаван последователно в няколко класа (5., 6., 7. клас) ви спестява дългото търсене във вече използвани учебници и тетрадки.
Помагалото в таблици може да служи като справочник по българска граматика и литература и в гимназиалния курс.
Помагалото ще бъде вашият сигурен съюзник при всякакви спорове в областта на правописа, правоговора и пунктуацията.
Нека други се хвалят с неграмотността.
Вие можете да изпитате радостта и сигурността на знаещите.
Не е малко!
И ще става все по-важно!

Genre Theory of literature / Linguistics, Textbooks
Size 17 x 24 cm
Pages 104 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word