Inventing Modern Worlds in the Nineteenth Century. Ivan Bogorov

Inventing Modern Worlds in the Nineteenth Century. Ivan Bogorov

ISBN: 978–954–400–100–0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

Книгата предлага търсения в посока към дефиниране силуетите на „българската модерност” през ХІХ век. Видян във възможната допустимост на проявления като модерната осъзнатост на историята, местата на паметта и познанието, настоятелната ангажираност с актуалността, упоритата енергия да се постигне бъдещето на българските техника, „наука, занаят и търговия”, българският „модернизационен проект” е мислен като синкретична система от разнообразни културни „светове” и форми на другостта.
Иван-Богоровата книжовна продукция и нагласите за „първенствуващата” й мисия в много зони на възрожденската култура са привлечени като тематичен хоризонт на „възрожденската модерност”, на фона на който са заявени и други интелектуални емблеми, предизвикателства и различия.
Genre Theory of literature / Linguistics, Culturology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 136 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word