Tests on Bulgarian Literature for State Exam

Tests on Bulgarian Literature for State Exam

ISBN: 978-954-400-056-1
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

 ТЕМАТИЧНА ПОРЕДИЦА  "ЗА ДА УСПЕЕШ!"

Най-добрите специалисти в България ви предоставят ключа за справяне с Матурата и изпитите в Университета по Български език и Литература.

Сборникът предлага десет теста по български език и литература за държавния зрелостен изпит. Всеки тест съдържа по 25 задачи по български език и 16 задачи по литература. В тях се следва моделът, зададен от Министерството на образованието и науката.
Решаването на 410-те въпроса гарантира успешната подготовка за матурата.

Genre Theory of literature / Linguistics, Textbooks
Size 17 x 24 cm
Pages 148 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word