Images of the Bulgarian Literary Canon. Book 1

Images of the Bulgarian Literary Canon. Book 1

ISBN: 978–954–400–120–9
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

С Ъ Д Ъ РЖ А Н И Е

Добрин Добрев. Плагиат и литературен канон
Мирослава Дойчинова. Канон и интерпретация (Да запълним празнините в текста)
Веселин Панайотов. Каноничен и псевдоканоничен текст
Грета Стоянова. Агиографският канон според пространните жития на светите братя Кирил и Методий
Десислава Иванова. Д-р Франциск Скорина и краят на българския канон в книгопечатането
Мила Кръстева. „История славянобългарска“ на отец Паисий и каноничната памет на публичния патриархат
Сава Сивриев. Д-р Кръстьо Кръстев за Пенчо Славейков (Из историята на канонизацията на поета)
Петър Трендафилов. Мистификация и канон (Пътят на Пенчо Славейков до „На Острова на Блажените“)
Ваня Колева. В служение на „религията на красотата“ (Литературният канон според писмата на Петко Тодоров)
Пламен Антов. Романът на Яворов contra Яворов: тяло и текст в Канона
Пенка Ватова. Литературна история, литературен преглед, литературен канон
Иван Христов. Извънканоничната литература на 20-те години
Надежда Цочева. „Другият“ Чавдар Мутафов и литературният канон
Елка Димитрова. Модернизмът и манифестът
Младен Енчев. Педагогика на канона
Цеца Балевска. Литературният канон и новите жанрови тенденции в българската проза (Наблюдения върху структурата на романа „Убийството на улица „Бивша Преспа“ на Стефан Гечев)
Евдокия Борисова. Литературен канон и четене. Кампанията „Голямото четене“
Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 216 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word