National Identity - A Contemporary Social Context and Ethical Frameworks

National Identity - A Contemporary Social Context and Ethical Frameworks

ISBN: 978-954-400-473-6
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

СЪДЪРЖАНИЕ

Идентичностите в съвременен социален контекст
Таня Неделчева
Българската национална идентичност – етнически релефи

Албена Накова
Представите за успех в живота – етнически проекции

Веска Живкова
Познават ли ни, които не ни харесват

Стефан Николов
Идентичности под напрежение. Граници и етноидентичност

Румяна Желева, Мариана Драганова, Дона Пикард, Невена Димова, Славка Каракушева
Изграждане и трансформация на идентичности в биографии на фермери

Галина Колева
Развитие и идентичност: локални отговори на актуалния социален контекст (модели на поведение при използването на земята у нас)

Ценностен профил на българската национална идентичност
Васил Проданов
Българска национална идентичност и ценности

Искра Баева
Днешните проекции на националната политика на социалистическа България

Цочо Златков
Българин, българи – европейци, територианци или?

Богдана Тодорова
Идентичност и диалог в контекста на ценностния дискурс

Николай Михайлов
Национална идентичност

Петя Пачкова
Патриотизмът – отживелица или необходимост

Ивка Цакова
Гражданско образование като инструмент за съчетаване на национална и европейска идентичност

Днешните млади и националната идентификация
Красимира Байчинска
Развива ли се националната идентичност в юношеска възраст?

Маргарита Бакрачева, Бистра Мизова
Специфика на националната и европейската идентичност на българските юноши и младежи

Максим Лазаров
Морални образци на поведение и личностна идентичност

Мая Келиян

Младежките субкултури и промените в японската идентичност

Таня Желязкова (Тея)
Новата информалната среда и идентичността на подрастващите

Росица Георгиева, Николай Бавро
Идентичност и екзистенциална психотерапия

Българската националната идентичност – културна среда и етични рамки
Силвия Минева
За равноправието, многообразието и парадирането с тях

Нина Димитрова
Виртуалният тангризъм като радикален национализъм

Митко Момов
Ритуална идентичност в етични граници

Надя Велчева
Зареждането на националния ни дух и идентитет чрез един традиционен празник

Ася Асенова
Забравените различия и множество идентичности: женски властови стратегии

Елена Петрова
Многопластовост, прекъснатост и непрекъснатост на моралната идентичност

Максим Мизов
Етническият език – стигматизиран и стигматизиращ

Иван Миков
Някои перспективи на европейската идентичност

Емилия Маринова

Значими ли са етичните рамки за националната ни идентичност

Genre Theory of literature / Linguistics, Culturology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 356 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word