Readings about History and Culture of the Balkans

Readings about History and Culture of the Balkans

ISBN: 978-954-326-129-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

В помощ на университетското преподаване

Съставител Маргарита Карамихова

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
Ангел Велинов
ХИПОДРОМЪТ – ЦЕНТРАЛНО МЯСТО ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗРЕЛИЩА ВЪВ ВИЗАНТИЯ. ОБЩЕСТВЕНО И ПОЛИТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ
Златомира Герджикова
ОВЛАСТЯВАНЕ НА ВЯРАТА. КАК ИМПЕРАТОРИТЕ ОВЛАСТИХА ЕПИСКОПИТЕ
Юлия Златкова
ЖЕНИТЕ В СИРИЙСКАТА АСКЕТИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ
Димитър В. Димитров
НЕФОВЕТЕ В ЗАПАДНОЧЕРНОМОРСКИЯ КОРАБОПЛАВАТЕЛЕН ТРАФИК (ХІІІ – ХV В.)
Гергана Георгиева
САРАЯТ НА ПРОВИНЦИАЛНИТЕ ОСМАНСКИ УПРАВИТЕЛИ: МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ-МЯСТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ ВЕК
Маргарита Добрева
ОСМАНСКИТЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ,,РЮШДИЕ” – ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ТАНЗИМАТА
Маламир Спасов
ПАРАДОКСАЛНАТА БАЛКАНСКА СПЕЦИФИЧНОСТ
Юра Костантинова
МЛАДОТУРСКИЯТ ПРЕВРАТ И ДИЛЕМАТА „ИЗТОК – ЗАПАД” В ГРЪЦКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ
Петър Парушев
ОБЯВЯВАНЕ НА КИПЪРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НР БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КИПЪР
Светлана Антова
МОБИЛНОСТ ИЛИ ВРЕМЕННА МИГРАЦИЯ? КУЛТУРНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ НА БЪЛГАРИТЕ В РАЙОНА НА ФАМАГУСТА, КИПЪР
Мила Маева
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Магдалена Славкова
МЕЖДУ ПЕРСПЕКТИВИТЕ И НОСТАЛГИЯТА: БЪЛГАРСКИТЕ ИМИГРАНТИ В ИСПАНИЯ (случаят с българите в Кастилия
и Леон)
Йелис Еролова
ОТ ПАЛАТКАТА ДО ПАЛАТА (ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИЗБРАНИ ЦИГАНСКИ ОБЩНОСТИ В ДОБРУДЖА)
Здравко Здравков
РОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ ПРИ ЦИГАНИТЕ
Йосиф Нунев
ЯВЛЕНИЕТО “НЕФОРМАЛЕН ЛИДЕР” ПРИ ТРАДИЦИОННО УСЕДНАЛИТЕ РОМСКИ ОБЩНОСТИ
Елена ВОдиничар
КАЛЕНДАРНАТА ОБРЕДНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ – АСПЕКТИ НА ИДЕНТИЧНОСТТА
Меглена Златкова
ГРАДСКИЯТ ПАЛИМПЕСТ ИЛИ КАК ДА ИЗСЛЕДВАМЕ ГРАДА В ПРЕХОД: ЗА ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ЕТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД В ГРАДСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Галин Георгиев
РОДОПСКАТА “КАБА” ГАЙДА В МИНАЛОТО И ДНЕС. МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРНИТЕ ТРАДИЦИИ КАТО ФОРМА НА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Genre History / Archaeology, Sociology / Politology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 354 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word