Ethics in Bulgaria: Yesterday, Today and Tomorrow

Ethics in Bulgaria: Yesterday, Today and Tomorrow

ISBN: 954-775-417-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Съставител: Емилия В. Маринова

Настоящият сборник е забележителен в две отношения. От една страна, това е първият сборник след “Съвременната етика – проблеми и позиции”, издаден през 1989 г., който обобщава дискусиите на Втората национална младежка среща с международно участие, организирана от секция Етика на ИФИ през 1988 г. във Варна. В този смисъл ще е добре ако “Етиката в България – вчера, днес и утре” помогне за възраждането на традицията да се провеждат етически форуми и да се публикуват докладите на участниците в тях. От друга страна, сборникът може да е значима крачка за консолидирането на българската етическа общност и за активизирането на научния диалог.

Genre Philosophy / Theology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 300 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word