Tradition and Continuity. Vol. ІI. Linguistics and Pedagogy

Tradition and Continuity. Vol. ІI. Linguistics and Pedagogy

ISBN: 978-954-400-481-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал "Л. Каравелов" - Кърджали

Съставител: доц. д-р Дора Щерева

Сборникът включва доклади на настоящи и бивши преподаватели на Филиал „Л. Каравелов” – Кърджали, а така също и на гост лектори от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Бургаския свободен университет .

Genre Theory of literature / Linguistics, Pedagogy
Size 17 x 24 cm
Pages 324 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word