Programming to .NET Framework. Vol. 2

Programming to .NET Framework. Vol. 2

ISBN: 978-954-775-672-4
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

„Програмиране за .NET Framework” е уникално ръководство за платформата .NET. Въпреки, че не е учебник по програмиране, книгата е изключително подходяща както за начинаещия програмист, сблъскващ се за пръв път с .NET, така и за опитния разработчик на .NET приложения, целящ да систематизира и попълни знанията си.

Стоян Йорданов,
Software Design Engineer,
Microsoft Corp.

 

„Програмиране за .NET Framework” е първата чисто българска книга за Microsoft .NET технологиите. Тя представя на читателя в последователен, структуриран, достъпен и разбираем вид основните концепции за разработка на приложения с .NET Framework и езика C#. Книгата обхваща в детайли всички основни .NET технологии като набляга върху най-важните от тях: ADO.NET, ASP.NET, Windows Forms и XML уеб услуги.

Теодор Милев,
Управляващ директор на
“Майкрософт България”

Genre Textbooks
Size 17 x 24 cm
Pages 1032 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word