Economic Logistics

Economic Logistics

ISBN: 978-954-9498-49-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Издава: ВУ „Земеделски колеж“ – Пловдив

Настоящият труд е предназначен за всички обучаеми от ВУ „Земеделски колеж“, изучаващи дисциплината „Стопанска логистика“. Предложеният труд е стъпка в опитите за систематизиране и обобщаване на натрупания материал в областта на стопанската логистика у нас и в чужбина. Неговата цел е да представи комплексно посочената проблематика.

 

Genre Business / Economics, Textbooks
Size 14,5 х 20 cm
Pages 144 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word