Management of International Tourist Destinations

Management of International Tourist Destinations

ISBN: 978-954-400-458-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Курсът по “Управление на международните туристически дестинации” дава познания върху системната, функционална и структурна определеност на туристическата дестинация. На тази основа се изграждат знания върху същността на понятийния апарат, върху състава и функционирането на системата на туристическата дестинация, както и върху реализирането на управленския процес. Той предполага изработване на компетенции за работа с елементите на туристическата дестинация и с останалия управленски инструментариум. Същевременно в учебния курс са разгледани съвременните тенденции за развитието на туристическите продукти, свързани с конкретните туристически дестинации в техния международен профил.

Genre Business / Economics, Textbooks
Size 17 x 24 cm
Pages 236 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word