Dora Gabe 120 Years Anniversary Literary Collection

Dora Gabe 120 Years Anniversary Literary Collection

ISBN: 978-954-400-339-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК

Научни доклади и спомени

 

Съдържание

ТЕМЕНУГИТЕ – ДОРА ГАБЕ И ДРУГИТЕ

Детелина Николова – Поздравителен адрес.

Елка Няголова – 120 думи за Дора Габе.

Виолета Пенева – Съкровено, изповедно (За „Теменуги“-те).

Гергана Начева – Стихосбирката „Теменуги“ на Дора Габе и модерните контексти на времето.

Катя Кузмова-Зографова – За пролетарската ярост към теменугите.

Кремена Митева – Теменугите.

Станка Георгиева – Първата модерна българска поетеса – добруджанката Дора Габе.

Маринела Паскалева – „Теменуги“ на Дора Г. Образът на Другия.

 

В СВЕТА НА ДОРА ГАБЕ

Камелия Койчева – Поздравителен адрес.

Мина Карагьозова – Да напишеш добри стихове.

Иван Сарандев – Поезия, откърмена от Добруджа и с преклонение към България!

Виолета Пенева – Бъди благословена!

Боряна Христова – Спомени за Дора Габе в дневниците на академик Петър Динеков. Неугасналата страст.

Радка Пенчева – Дора Габе и еврейството.

Катя Кузмова-Зографова – Многоликата Дора Габе. Верската, етническата и националната идентичност на поетесата.

Цветолин Недков – „Искам да живея не за себе си, а за Добруджа…“ (За бащата на поетесата – Петър Габе, и участието му в добруджанското националноосвободително движение).

Тонка Иванова – Кореспонденция на Дора Габе с добруджански творци.

Мариана Иванова – „Дъбове прастари, прадеди вековни!“ (Срещи на добруджанци с Дора Габе).

Киряк Цонев – Дора Габе и Пеньо Пенев (Откъс от непубликуваните мемоари „Минало без бъдеще“).

Атанас Цонков – Младата Дора Габе, прототип на Нона от романа „Чифликът край границата“ на Йордан Йовков. Едно мнение.

Станка Георгиева – Дора Габе в списание „Златорог“.

Малина Тонова – „Някога“ и българският авангардизъм.

Драгомил Георгиев – Глъбините на Дора Габе в „Някога“.

Kaтарина Седлакова – Прозаическите етюди на Дора Габе.

Маринела Паскалева – Някои наблюдения върху илюстрациите в повестта „Малкият добруджанец“ от Дора Габе.

Николина Георгиева – Огледалната образност в поезията на Дора Габе.

Камелия Спасова, Мария Калинова – Поемата „Лунатичка“ и двойниците в поетиката на Дора Габе.

Рада Въртунинска – Мълчанието в творчеството на Дора Габе (Мисли, породени от един автентичен запис).

Дария Манева – „Почакай, слънце“, защото „денят ми не е свършен още!“.

Ангел Дюлгеров – Жената съществува само ако не съществува (Светлината е сама по себе си. Можем единствено самотни да я уловим – “Женска кръв“ на Дора Габе).

Никола Бенин – Приказният и делничният свят в поезията на Дора Габе.

Наталия Няголова – Поезията на Дора Габе в изданията „Звезда“ и „Књижевне новине“.

Рада Въртунинска – Дора Габе и Анна Ахматова – успоредици и ракурси в живота и творчеството им.

Мина Карагьозова – Славянската прегръдка на осиновената дъщеря на България.

Мариана Иванова – Кавалер на усмивката и… Самотата. Стари снимки без ретуш.

Драгни Драгнев – Пътища и срещи на Дора Габе в чужбина.

Мария Антонова – Необикновената Дора Габе.

Кремена Митева – Експозиция „Дора Габе“.

Донка Василева – Библиотечна сбирка „В света на Дора Габе“. (Новопостъпили документи, свързани с ДораГабе, в Регионална библиотека „Дора Габе“– Добрич. В търсене на родовата памет).

Статут на литературна награда „Дора Габе“.

Носители на национална литературна награда „Дора Габе“.

 

Genre Theory of literature / Linguistics, Documentaries
Size 17 x 24 cm
Pages 332 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word