Theoretical Viewpoints in Etymology

Theoretical Viewpoints in Etymology

ISBN: 978-954-400-524-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Настоящата монография включва изследвания, които имат за цел приноса в теорията на етимологията, без да претендират за изграждането на цялостна теория. Те засягат въпроси за възможностите за отстъпване от фонетичните закони, за мястото на звукоизобразителната лексика и на редупликацията в славянските езици, за възможностите за обективизиране на семантичната реконструкция чрез прилагане на когнитивен подход, за съобразяването на етимологизацията на лексиката със законите на езиковото развитие като цяло, с етимологическата памет на думата, с фактите на митологията.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 172 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word