Blaga Dimitrova. Person, Society, Universe

Blaga Dimitrova. Person, Society, Universe

ISBN: 954-775-231-6
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

СЪДЪРЖАНИЕ

“Откъде, което предопределя докъде”
(Ранните стихотворения в контекста на зрялото творчество)

Първа част. ЧОВЕКЪТ В СВЕТА НА ОБЩЕСТВОТО И НА ИСТОРИЯТА
Време на порив
Паметта – съвест и ориентир
Човекът НИЕ – поетически модел на обществото
Драмата на самосъзнанието
Съвременността в ракурса на историята
За човека и обществото – чрез символа “огън”
“Пространството около нас и вътре в нас”
Поет и общество

Втора част. ЧОВЕК И ВСЕЛЕНА
Човешкият космос
Човекът – “осъзнато време”
Ритъмът – пралюлката на битието
“Резонансът – основна форма на взаимодействие във Вселената”

Творчеството на Блага Димитрова – единство на художествения свят

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 0 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word