Bulgaria Starts Here

Bulgaria Starts Here

ISBN: 978-954-577-588-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Настоящият сборник представя докладите, изнесени на Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, проведена между 14 и 16 май 2010 г. в град Шумен.
Разгръщайки неговите страници читателят ще открие изследвания в широк хронологически обхват – от първите следи на човешката цивилизация до наши дни.
Статиите в сборника са с висока научна стойност. Те са неизчерпаем източник на информация за всеки, който иска да преоткрие пътуването към България и към нейната история и култура.

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Genre History / Archaeology, Culturology
Size 21 x 29 cm
Pages 788 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word