Bulgarian Verse Culture in 17th-20th Centuries

Bulgarian Verse Culture in 17th-20th Centuries

ISBN: 954-356-001-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

След известната книга на автора „Стих и поезия“ (1990) включените тук изследвания очертават историческия облик на българския стих в интегрална връзка с поетическите явления, литературните тенденции и културните процеси от ранното Възраждане до края на XX век. Книгата променя преобладаващата представа за стихознанието като твърде специализирана и културологически „неутрална“ област на литературоведската и филологическата хуманитаристика. Тя не само приобщава своя читател към стихознанието като научна сфера и изследователски подходи, но му дава и силен познавателен импулс, за да възприеме и в самата българска лирика художествено активното творческо поле на дискретни или драматични стихотворни търсения, експерименти и полемики.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 15 х 22 сm
Pages 368 pages
Cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word