Redde rationem. A Guidebook to the Meaning of the Slavic Texts

Redde rationem. A Guidebook to the Meaning of the Slavic Texts

ISBN: 978-954-400-463-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книгата трасира трансмисията на един славянски текст от печатното му издание през 1813 г. назад до превода му от гръцки преди 950 г. Тя представлява опит да се обяснят всички проблеми, които среща текстологът по пътя си в дебрите на историята и как може достоверно да се пресъздаде оригиналният превод и да се намери обяснение за всичките му промени през следващите осем века. Особено внимание се отделя на похватите на преписване, поправяне и редактиране, променящи трайно славянските текстове при тяхната трансмисия. Словоуказателят нагледно представя съдбата на всяка дума на текста, от гръцкия оригинал чак до изданието от 1813 г.
Ако внимателно се търсят в преписите незагасналите при трансмисията искри от оригиналите, в не едно старо огнище ще се разгори огънят: ще се пресъздаде убедително не само текстовото богатство на българския Златен век, но и значителна част от това, което той е възприел от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 172 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word