The Prose of Kerana Angelova: Back to Creation

The Prose of Kerana Angelova: Back to Creation

ISBN: 978-954-9850-33-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

Интригуващото развитие на тази проза до момента заразява с онтологичното въплъщение на авторката в литературата, с митико-поетичното й поведение (Билен). И чрез отделните творби, и мислена като един растящ и развиващ се текст, тя е блестящо доказателство за литературата като инициация - авторът се самосъздава, пресътворява се „такъв, какъвто иска да се роди” (Билен). Литературата замества успешно преживяването на самотното приключение на героя в десакрализираната цивилизация, дава шанс на читателя, постигайки обаятелен израз на субективното и колективното в иманентността им едно спрямо друго, да съпреживее инициациационния процес. Да се завърне в света, „станал” друг.

Добрина Топалова

 

 

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 216 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word