The Author's Biography

The Author's Biography

ISBN: 954-775-422-Х
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

Съдържание

Уводни думи

Първа глава. Биографичният жанр и биографията на автора в училище

Втора глава. Биографията – мит и(ли) реалност

Трета глава. Мемоари – автобиографии, летописни бележки, дневници

Четвърта глава. Биографията на писателя в контекста на българското училище

Биографията в учебниците

Биографията в детския периодичен печат

Биографията в поредицата “Ученически библиотеки”

Биографията в методиките и методическите помагала

Пета глава. Биографичният урок. Представата за автора в I-IV клас

Биографичният урок в V-VIII кл.

Биографията на писателя в IХ-ХII кл.

Шеста глава. Различната биография в часа по литература

Светът на Ив. Вазов – близък и далечен

Патриархът и неговите портрети

Биографията на автора в литературната критика (Ив. Вазов и литературната критика)

Познатият и непознат Ботев (Писмата на Хр. Ботев)

“И живот, и творчество – неразделно сплетени” (Димчо Дебелянов)

По пътя, извървян от автора. Задочната литературна екскурзия

Л. Каравелов – гражданин на четири държави

Заключителни думи

Библиография

Genre Theory of literature / Linguistics, Pedagogy
Size 14,5 х 20 cm
Pages 248 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word