Images of the Bulgarian Memory

Images of the Bulgarian Memory

ISBN: 954-775-369-Х
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

Историята, Поборниците, Записките

“Образи на българската памет” изследва т. нар. ге­роически сюжети от петнайсетината години между 1862 и 1876 г. Тези сюжети, разказани в записки, спомени, бележки веднага или малко след Освобождението, са първият опит да се осмисли и зададе историческата стойност на драматичното време. Пър­вият опит, защото далече след това - на границата на XIX и XX век – официалната историография ще опита да редуцира “прос­тите разкази” и бележките до изворов материал и да избегне техните подробности. Историографията сътворява героическия образ на тези години, тяхната висока стойност, безукорните сим­воли и знаци на саможертвата и величавия жест. Записките, спомените и бележките разказват тези сюжети, както бихме се изразили, от хоризонта на крайните полета на литературата, като в тях образът на станалото е множествен, не е стегнат в корсета на глобалната идея за “най-българското време”. Това обаче съв­сем не ги прави по-малко ангажирани с националната идея, с опита чрез разказ да се подреди миналото, за да внесе и ред в другата национална драма – следосвобожденската.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 332 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word