Literary Worlds

Literary Worlds

ISBN: 978-954-400-792-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Литературният критик и публицист Стефан Коларов представя вълнуващи теми и образи, свързани с далечното и богато минало на българското слово и неговото развитие. Той анализира редица изследвания на видни учени, които са се стремили да разкрият тайните на оцелелите старинни ръкописи, на първопечатните и старопечатните книги, чрез които народът ни е отстоявал своята духовност. Живо и проникновено са пресъздадени живота и делото на Христо Г. Данов, Драган Манчов и Александър Паскалев – големите книгоиздатели, утвърдили верния път към сериозното четене и знанието.
“Книжовни светове” открехва истини, които дават възможност да усетим величието на националния литературен и културен напредък.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 296 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word