The High Comedy of Moliere

The High Comedy of Moliere

ISBN: 978-954-400-934-2
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Безупречно структурирано, изследването демонстрира и завидна яснота на мисълта, като по този начин влиза в продуктивно съответствие с аксиологиите на епохата.
проф. дфн Клео Протохристова

Големият залог на изследването се състои в контрадискурсивната преоценка на инерционно размитото и всеядно схващане за „фарсова традиция”, обременено от нерефлектирана неоромантическа наследственост с нейната склонност към сихологизация и абстрактно типологизиране
доц. дфн Владимир Сабоурин

Идеята на Красимир Христакиев се оказва плодотворна, защото през екрана на етическите норми на епохата се изяснява конкретноисторическия смисъл на естетическите правила на класицизма, които днес повърхностно използваме като клишета.
доц. д-р Владимир Донев

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 336 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word