Methodology of Teaching Bulgarian Language - Realities and Tendencies

Methodology of Teaching Bulgarian Language - Realities and Tendencies

ISBN: 978-954-8305-03-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Издателство Знак'94

Сборникът включва 17 статии, в които се обосновават схващания за състоянието на съвременното обучение по български език и тенденциите в развитието му. Предлагат се идеи за подобряване на езиковата култура на широки обществени среди.

Книгата е предназначена за методици, педагози, лингвисти, психолози, културолози, учители, студенти и всички, които се интересуват от проблемите на езиковата култура.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 245 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word