Gencho Stoev and the Literary Intersections of the History

Gencho Stoev and the Literary Intersections of the History

ISBN: 978-954-400-734-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

*
Изглежда в историята се влиза обичайно по два начина. Единият – като живееш кратко и бурно – това е начинът на ранното смъртно обезсмъртяване. Другият – като надживееш всички от своето време, доказвайки, че заслужаваш ориста си. Дори ако имаше измерение, в което се пише единствената, идеално истинната и справедлива история на човечеството, многобройните ù страници пак щяха да се четат и преразказват от различни хора, а те, хората, се дивят и умуват различно.
*
Творчеството на Генчо Стоев прекъсва там, откъдето започва да се пише нова, все още слабочетима страница в историята на човечеството. С нея се слага началото на разказа за съперничеството и омразата между човеците, достигнали извънземни размери. При това без да се драматизира опасността от липса на епилог. По-вярно – от липсата на човек, който да го напише...

 

Авторът

 

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 440 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word