Poetics and Psychography

Poetics and Psychography

ISBN: 978-954-400-257-2
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

В българската литературна история са толкова редки книги като тази, съчетаващи теоретичните проблеми с детайлни аналитични бликове, морфологията на литературните образци с фини отпратки към културния контекст и критическата рецепция. Целият богат инструментариум на руския формализъм – от стилистиката и поетиката до изследването на литературния бит – приложен върху Пейо Яворов, Боян Пенев, Крум Кърджиев, Димитър Подвързачов и Иван Пейчев. Истинска наслада не за любителите на подредени плоски исторически разкази, а за търсачите на трюфели, онези, които се
губят в пещерите на антикварните магазини.

(Йордан Ефтимов)
Genre Theory of literature / Linguistics
Size 17 x 24 cm
Pages 240 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word